Otvorený list rodičov najvyšším predstaviteľom Slovenskej republiky

Autor: Anton Adamčík | 1.6.2020 o 23:23 | Karma článku: 5,68 | Prečítané:  2251x

Školstvo sa ocitlo na rázcestí. Nový minister, zdá sa zatiaľ, že správny chlap na tomto poste a korona kríza, ktorá bola príležitosťou pre rodičov lepšie spoznať školstvo. 

Máme tri možnosti - nič nemeniť a trpko znášať dôsledky feudálnej štruktúry školstva. Pokúsiť sa reformovať ho a veriť, že tentoraz sa to podarí a všetci budú spokojní. Alebo prijať tézu, že tento systém je nereformovateľný a je potrebné vedľa neho postaviť nový na demokratických základoch a vniesť doň princíp ponuky a dopytu.

My sme si vybrali práve tú tretiu možnosť, pretože nebúra staré, pripravuje nové a dáva tak každému možnosť voľby systému. Tretia možnosť je pre všetkých a nikomu nič neupiera, je to princíp win-win. 

Zapojte sa, prosím, k tejto výzve a pridajte svoje meno ako znak podpory tejto cesty. Ďakujeme! 

____________________________________________________________________________

 

Vážená Vláda SR, Národná rada SR, Úrad prezidenta SR, Úrad ombudsmana SR 

a Ministerstvo školstva SR

        My, rodičia, sme za posledné obdobie, kedy boli školy zavreté a deti boli doma, mohli bližšie spoznať, ako funguje náš školský systém. Na sociálnych sieťach sa odohralo veľa búrlivých diskusií, kde svoju nespokojnosť prejavovali tak rodičia voči učiteľom, ako aj učitelia voči rodičom a žiakom. 

            Takéto situácie nám umožnili pochopiť a uvedomiť si, že príčiny tejto napätej atmosféry nie sú len v individuálnych zlyhaniach, ale pramenia najmä v dlhodobo neriešených systémových nastaveniach nášho školstva. Vidíme to tak, že jedným z nich je postavenie rodiča a žiaka v školskom systéme. Ten ich neakceptuje ako rovnocenných partnerov, neberie ohľad na individuálne osobitosti dieťaťa a rozdiely v hodnotovom ukotvení jednotlivých rodín.

            Vnímame to tak, že školský systém postavil žiaka do pozície objektu bez akejkoľvek právomoci zasahovať do procesu vzdelávania a rodiča do pozície neplateného asistenta učiteľa, na ktorého prenáša úlohy prináležiace škole. Rozumieme však tomu, že sa tak zvyčajne deje v dôsledku preťaženia škôl pod tlakom systému. Vzhľadom k tomu, že sa rodič prostredníctvom daní a odvodov podieľa na financovaní školstva, je legitímne, aby voči škole on i jeho dieťa zastávali pozície klientov, nie pozície podriadeného alebo objektu vzdelávania, v akých sa bežne ocitajú.

            Reprezentujeme rodičov, ktorým takéto nastavenia v školstve nevyhovujú a sú pripravení ich spoločne riešiť a meniť. Apelujeme na to, aby školský systém fungoval na princípe rovnoprávneho postavenia všetkých aktérov pri vzájomnom rešpekte, ústretovosti a spolupráci, najmä v trojuholníku vzťahov rodič – učiteľ –  žiak.

            Ďalším  dôvodom našej  nespokojnosti je systémové nastavenie  školstva na jeden typizovaný model vzdelávania, čo rodičov a žiakov oberá o možnosti vyberať si z ponuky rozmanitých vzdelávacích prostredí, foriem a pedagogických prístupov podľa svojich individuálnych potrieb a záujmov. Tento deficit potvrdzuje fakt, že zo strany rodičov neustále rastie dopyt po tzv. alternatívnom vzdelávaní a v súčasnosti už niekoľkonásobne prevyšuje ponuku. Na druhej strane dnes existujúce alternatívne formy vzdelávania vznikali a vznikajú za zložitých administratívnych podmienok a bez primeranej legislatívnej a finančnej podpory štátu. Napriek deklarovanému bezplatnému vzdelávaniu, finančné bremeno boli ochotní na seba prevziať rodičia.  

             Taktiež systém svojim nastavením znemožňuje realizáciu inkluzívneho vzdelávania detí. Naša legislatíva zatiaľ neumožňuje vytvárať učebné prostredia fungujúce v režime samoriadeného vzdelávania vo vekovo zmiešaných kolektívoch detí. Pritom úspech inklúzie závisí predovšetkým od takéhoto prostredia.

            K riešeniu uvedených systémových problémov by podľa nás významne prispelo vytvorenie úplne nového vzdelávacieho systému založeného na trhových princípoch, ktorý by súbežne existoval popri už jestvujúcej klasickej školskej sústave. Takéto trhové prostredie dokáže vygenerovať potrebnú rozmanitosť vzdelávacích prostredí, foriem vzdelávania a pedagogických prístupov.

             Za najväčšiu prekážku v rozvoji školstva však považujeme právne rozporuplné ustanovenie v Ústave SR, ktoré právo na vzdelanie ukladá naplniť samotnému dieťaťu povinnou školskou dochádzkou. Na jednej strane štát garantuje právo dieťaťa na vzdelanie a na druhej mu, pod hrozbou represie voči jeho zákonnému zástupcovi, ukladá povinnú návštevu školy. Zdieľame právny názor, že zmyslom Dohovoru o ľudských právach a Dohovoru o právach dieťaťa bola ochrana práva, nie ochrana povinnosti.

 

Vážení najvyšší predstavitelia Slovenskej republiky, žiadame Vás o spoluprácu na nasledujúcich zmenách:

 • Odstrániť z Ústavy SR ustanovenie o “povinnej školskej dochádzke” alebo nahradiť ho ustanovením “o povinnosti zákonného zástupcu a štátu zabezpečiť podmienky pre naplnenie práva na vzdelanie a vzdelávanie s ohľadom na individuálne osobitosti nositeľa tohto práva“. V súlade s touto zmenou Ústavy SR upraviť ďalšie nadväzné zákony, smernice a normy ako aj školské poriadky.

 • Zrovnoprávniť postavenie všetkých aktérov vzdelávania a vniesť demokratické princípy do štruktúry riadenia a rozhodovacieho procesu v školstve.

 • Vypracovať a následne schváliť legislatívny návrh na vytvorenie paralelného vzdelávacieho systému, ktorý bude fungovať na demokratických, samosprávnych a trhových princípoch.  /Odporúčame koncept Slobodný vzdelávaci trh , ktorý ponúkame k dispozícii, a tiež spoluprácu jeho autorov/.

 • Umožniť domáce vzdelávanie aj na 2. stupni ZŠ a na stupni strednej školy.

 • Zo strany štátu finančne zrovnoprávniť všetky formy vzdelávania v oboch systémoch, vrátane domáceho vzdelávania.

 

           Sme presvedčení, že naše návrhy riešení majú ambíciu posunúť Slovenskú republiku medzi prvé krajiny na svete, ktoré umožnia v plnej miere naplniť obsah práva na vzdelanie.

             Zámerom tohto otvoreného listu je vyzvať Vás k celonárodnej diskusii o vízii nášho vzdelávacieho systému, ktorý má plniť potreby a záujmy spoločnosti 21. storočia a takisto Vám ponúknuť návrhy možných systémových riešení.

             Týmto Vás žiadame o osobné stretnutie s našimi zástupcami.

 

               ♦   ♦   ♦  

 

 • Mgr. Anton Adamčík / otec, pedagóg
 • Marek Mensák / otec, manažér 
 • Lucia Mensák Ďuráková / mama, pohybová koučka
 • Mgr. Katarína Putirková / mama, liečebná pedagogička
 • Mgr. Viera Hincová / mama, psychologička
 • Dr.h.c. mult. Prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc / otec, pedag. psychológ 
 • Mgr. Ľubica Madudová / mama, pedagogička
 • Eva Černá / mama, spisovateľka a motivátorka
 • Janette Jakubisková / mama, podnikateľka
 • JUDr. Matúš Rerko / otec, podnikateľ
 • Ing. Andrea Liptajová / mama, prekladateľka

http://lacademy.sk/otvoreny-list-rodicov-2020/?fbclid=IwAR2DkXUAlyPzOghMDyutZ3HPXnnzPekQpjMt5FfikzW3JylTaFKpIPTiYI0

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

PÍŠE MICHAL HAVRAN

Kraľovany, dedinka v zákrute, kde vás príroda naučí rešpektu (píše Michal Havran)

Malebnou cestou Alojza Medňanského s Barbarou Rusnákovou.

Píše Miroslav Kocúr

Ľudia odmietajú cirkev, nie vieru (komentár)

Klérus bráni sám seba a priťahuje len sebe podobných.


Už ste čítali?